آگهی در سایت

از ما حمایت کنید

آهنگ دوست داشتنی از بلک کتس

متن آهنگ دوست داشتنی از بلک کتس

    حمید 13 بار بلک کتس Black Cats , شنبه 6 آذر 1395 0 نظر

دوست داشتنی

با اون قند لباش (قند لباش) وقتی میخنده
با اون قند لباش (قند لباش) وقتی میخنده
زبونم بند میاد (بند میاد) لبامو میبنده
زبونم بند بند بند میادو لبامو میبنده
با اون نازو اداش (نازو ادا ) وقتی میرقصه
با اون نازو اداش (نازو ادا ) وقتی میرقصه
دلم ضعف میره (دلم ضعف میره) دلم ضعف میره دستو پام میلرزه
دلم ضعف میره دلم ضعف میره (دلم ضعف میره) یهو دستو پام میلرزه
با اون قند لباش قند لباش وقتی میخنده
با اون قند لباش قند لباش وقتی میخنده
زبونم بند میاد (بند میاد) لبامو میبنده
زبونم بند بند بند میادو لبامو میبنده
رنگ موهاش شرابیه
رنگ لباش اناریه
رنگ موهاش شرابیه
رنگ لباش اناریه
آبی رودخونه ها رنگ چشمای اونه
شادیه من بخدا به تماشای اونه
آبی رودخونه ها رنگ چشمای اونه
شادیه من بخدا به تماشای اونه
وقتی اون ناز میکنه
نازش دوست داشتنیهاخماشو وا میکنه
خیلی دوست داشتنیه
دادو دعوا میکنه
بازم دوست داشتنیه
عشوه آغاز میکنه
وای که دوست داشتنیه
وای که دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه

با اون قند لباش قند لباش وقتی میخنده
با اون قند لباش قند لباش وقتی میخنده
زبونم بند میاد (بند میاد) لبامو میبنده
زبونم بند بند بند میادو لبامو میبنده
با اون نازو اداش نازو ادا وقتی میرقصه
با اون نازو اداش نازو ادا وقتی میرقصه
دلم ضعف میره (دلم ضعف میره) دلم ضعف میره دستو پام میلرزه
دلم ضعف میره دلم ضعف میره (دلم ضعف میره) یهو دستو پام میلرزه

رنگ موهاش شرابیه
رنگ لباش اناریه
رنگ موهاش شرابیه
رنگ لباش اناریه
آبی رودخونه ها رنگ چشمای اونه
شادیه من بخدا به تماشای اونه
آبی رودخونه ها رنگ چشمای اونه
شادیه من بخدا به تماشای اونه
وقتی اون ناز میکنه
نازش دوست داشتنیهاخماشو وا میکنه
خیلی دوست داشتنیه
داد و دعوا میکنه
بازم دوست داشتنیه
عشوه آغاز میکنه
وای که دوست داشتنیه
وای که دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه
آره دوست داشتنی دوست داشتنی دوست داشتنیه


مطالب مشابه با این مطلبدرباره ما :
وبلاگ matn-ahang با هدف جمع آوری تمامی متون آهنگ ها برای شما عزیزان تلاش خواهد کرد. اگر متنی که نیاز داشتید در سایت نبود درخواست بدید تا قرار بگیره، البته اگر مجاز باشه!