آگهی در سایت

از ما حمایت کنید

آهنگ کت من از بلک کتس

متن آهنگ کت من از بلک کتس

    حمید 14 بار بلک کتس Black Cats , شنبه 6 آذر 1395 0 نظر

کت من

نیمه شبا
که سایه ها

جون می گیرن تو کوچه ها
صدا می یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا

خشخش پای گربه ها
تو خرابه ها تو ویرونه ها
از پشت دیوار خونه ها

cat man

شهر خالی از برو بیا سر و صدا
سوزهء باد تنها صدا توی هـــوا
وقته اومد نه گربه سیاه

کت من : که بی رغیبه
کت من : یه رفیقه
کت من : شبا بیداره
کت من : آروم نداره
کت من : بی نیازه
کت من : یکه تازه
کت من : تن سیاه

cat man

نیمه شبا که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها
یواش یواش شب همه جا
پر میشه از گربه سیا

اون که یاره غمخواره
میتونه بمونه
اگه یاره وفا داره
کت من هواشو داره

اون که یار نیست غمخوار نیست
بهتره بدونه
اگه خوابه یا بیداره
به چنگه کتی گرفتاره

نیمه شبا که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها

کت من : که بی رغیبه
کت من : یه رفیقه
کت من : شبا بیداره
کت من : آروم نداره
کت من : بی نیازه
کت من : یکه تازه
کت من : تن سیاه
cat man

وحشت و ترسه گربه ها
خوابه شبو گرفته از چشها
از چشمــای آدم بــدا
از موش صفتای آدم نما
موش ای هفت رنگ
مـوزیــه پــر نیـــرنــگ
با گربه ها شوخی نکن
گربــه ها شوخی ندارن
نسل موشـو یکی یکی
از رو زمین بر میدارن
حرف ما رو گوش کن
حلقه ء دو تا گوش کن

اون که یاره غمخواره
میتونه بمونه
اگه یاره وفا داره
کت من هواشو داره

اون که یار نیست
غمخوار نیست بهتره بدونه
اگه خوابه یا بیداره
به چنگه کتی گرفتاره

نیمه شبا که سایه ها
جون می گیرن تو کوچه ها
صدا می یاد از اون دورا
از این ور و از اون ورا

خشخشه پای گربه ها
تو خرابه ها تو ویرونه ها
از پشت دیوار خونه ها

کت من : که بی رغیبه
کت من : یه رفیقه
کت من : شبا بیداره
کت من : آروم نداره
کت من : بی نیازه
کت من : یکه تازه
کت من : تن سیاه


مطالب مشابه با این مطلبدرباره ما :
وبلاگ matn-ahang با هدف جمع آوری تمامی متون آهنگ ها برای شما عزیزان تلاش خواهد کرد. اگر متنی که نیاز داشتید در سایت نبود درخواست بدید تا قرار بگیره، البته اگر مجاز باشه!